5S Tekniği Nedir ?

5S tekniği; çalışma alanlarının daha düzenli ve kullanılabilir olması için standartlaştırılmış uygulamalara dayanır.

5S Kavramı ve Amaçları

 • SEIRI: Sınıflandırma veya Ayıklama
 • SEITON: Düzenleme veya Yerleştirme
 • SEISO: Temizlik
 • SEIKETSU: Standartlaşma
 • SHITSUKE: Eğitim ve Disiplin
5s Kavramı

Seiri ( Sınıflandırma ) ; proseste ihtiyaç olanla olmayan tüm malzemelerin ayrılmasıdır. Malzemeler kullanım sıklıklarına göre ve kullanım yerlerine göre tasnif edilir.

Seiton ( Düzenleme ) ; genel düzen ve tertiptir. Donanım ve malzemelerin yerlerinin tanımlanması ve bu yerlerde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır.

Seiso ( Temizlik ) ; temiz bir çalışma ortamını oluşturmaktır.

Toz, kir ve atıklar; -Dağınıklığa -Disiplinsizliğe -Verimsizliğe -Hatalı Üretime -İş Kazalarına zemin hazırlar.

Seiketsu ( Standartlaştırma ) ; iyi bir çevre düzeninin sürdürülebilmesi için kurallar koymaktır.

Shitsuke ( Disiplin ) ; kurallara uyulduğunu takip etmektir.

5S FAYDALARI

 • Gereksiz malzemelerin ortadan kaldırılması ve ihtiyaç duyulan malzemelerin uygun yerlerde bulunmasından dolayı bunların ulaşılma zamanlarını kısaltır.
 • Önceden tahmin edilemeyen şeylerin azalmasını sağlar.
 • Kirlenmeden dolayı malzeme üzerinde ulaşabilecek kalitesizleşmeyi önler.
 • Temizleme ile hatalı ürün sayısı azalır.
 • Bütün bunlar organize olmuş bir iş ortamı sağlar.
 • Ve buda güvenli bir iş merkezi demektir.