CAMSI(AMORF) METAL Nedir_?

İnsan oğlu kısaca varlığının bir gereği olan doğayı tanıma doya hükmetme uğraşı işine girmiştir. Bu durum demiri bulma ve geliştirme imkânı sağlamış olup zaman ilerledikçe gereksinimler ve ihtiyaçlar artıp modern bir yapı gereksinimleri ortaya çıkmıştır. Bu sebepler cam ve plastiği vb. Malzemeleri ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu yeni malzemelerdeki deneyler çalışmalar yani yapıları ortaya koyarak metalik camı bir tür ürün olarak sunmuştur.

Tarihine bir göz atacak olursak 1960 yılında metalden istenilen özelliklere sahip olmak için hızlı soğutmalarla ilgili uygulamalar yapıyorlardı. İlk metalik cam Pol Duwez ve arkadaşları tarafından Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde Altın-Silisyum (Au75Si25) 106-108 K/s hızda soğutmayla boyut kısaltmalar nedeniyle 1990 da şerit ve levha halinde üretilmiştir. Metalik camlar diğer malzemelere göre 2 3 kat yüksek dayanıma sahip, diğer malzemeler için belirtilen %0.2 elastik gerinim metalik camlarda %2 dir.

Amorf, kendine özgü biçimi olmayan demektir. Yani kristal düzeni olmayan 200-700 atom kadar topluluğu oluşturan kısa düzen malzemelere denir.

Camsı kelimesi mühendislikte kabaca tabirimiz, çok hızlı soğutulma ile sıvı halden katı hale geçerken atomların kristal yapı oluşturmadan kısa mesafeli ve tekrarlanmayan yapıdır.

Amorf camların özellikleri;

Yüksek korozyon dayanımı

Yüksek aşınma dayanımı

Yüksek sertlik

Mükemmel yansıtma özellikleri

Yüksek enerji tasarrufu

Bu özelliklerinden dolayı kristal yapılı malzemelere göre çok daha tercih edilir.

Kullanım yerleri

Hem ağırlık hem de tepki mesafeleri açısından avantaj sağlamaları, telefon kabındaki arka yüzünün aşınma konusunda koruma sağlaması bu bağlamda mükemmeldir.

Otomotiv sanayi, spor malzemeleri, dişli ekipmanları, elektrik trafosu, güneş paneli gibi yerlerde kullanılabilir.

KISACA ÜRETİM YÖNTEMLERİ

Dönerek (santrifüj) yöntemi

Şerit üretimi için kullanılan yaygın bir yöntemdir. Ani soğuma yüzünden kalınlık incedir. Süreçte ergimiş metal santrifüj makinesindeki dönen diskin üzerine dökülür. Burada ergimiş metal katılaşır ve şerit biçimde uzar.

Arc ergitme yöntemi

Malzemeyi çok yüksek sıcaklıklara kadar çıkarıp veya istediğimiz alaşım halinde elde edebileceğimiz fırınlardır. Ergimiş malzemeyi bakır altlığa dökülür. Burada bakır altlık ısıyı uzaklaştırır. Amorf yapı elde etmiş oluruz.

Yüksek basınca döküm yöntemi

İsminden anlaşılacağı gibi yüksek basınç altında yapılır. Isı çok çabuk uzaklaşabilen bir sistemdir. Malzeme erimeye bağladığı andan itibaren oksijenle temasını kesen argon gazı kullanılır. Alaşımın ergidiği bölüm ve alaşımı eritmek için bir piton vardır. Alaşım bir bakır kaba dökülür ve ısı hemen uzaklaşır. Böylece amorf yapı elde etmiş oluruz.

KAYNAKÇA

https://www.researchgate.net/profile/Bekir_Karasu/publication/317618020_Metalik_Camlar/links/5943d2370f7e9b6910ee21b2/Metalik-Camlar.pdf

https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/bc485ac143300ee_ek.pdf

https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/2838/1/340049.pdf

https://slideplayer.biz.tr/slide/10381659/

https://www.kuark.org/2015/08/camsi-metal-uretim-yontemleri/

Metalurji ve Malzeme Mühendisiyim. Ve bir mühendis olarak sürekli üretmek ve çalışmayı kendime görev edindim.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir