HİDROJELLERİN UYGULAMA ALANLARI

***HİDROJELLER***

0

žHidrojeller , üç boyutlu polimerik ağ yapısı ile su ve diğer biyolojik sıvıları absorplama yeteneğine sahiptir.
Suyu absorplama kapasitesi hidrojel yapısını oluşturan polimerin sahip olduğu hidrofilik gruplarla ilişkilidir.