Category: Malzeme Bilimi

Metalurji ve malzeme mühendisliği konu paylaşımı

0

Yaygın Kullanılan Alaşım Elementleri

Alaşım elementleri, çeliğin mekanik ve kimyasal özelliklerini değiştirmek için standart karbon çeliğine göre avantajlar sağlamak için kullanılır. Çeşitli gelişmiş özellikler elde etmek için kullanılan…

0

***HİDROJELLER***

žHidrojeller , üç boyutlu polimerik ağ yapısı ile su ve diğer biyolojik sıvıları absorplama yeteneğine sahiptir.
Suyu absorplama kapasitesi hidrojel yapısını oluşturan polimerin sahip olduğu hidrofilik gruplarla ilişkilidir.