NDT Tahribatsız Muayene Yöntemleri

Tahribatsız malzeme muayene, kalite kontrolün en önemli bir bölümü olup, üretimin
tamamlayıcı son kısmıdır. Tahribatsız muayene, incelenen malzemelere herhangi bir zarar
vermeden muayene edilerek, dinamik ve statik yapıları hakkında bilgi edinilen muayene
yöntemlerinin tümüne verilen addır.