Çeliğe Uygulanan Başlıca Isıl İşlem ve Amaçları

Free melt steel
  1. Talaşlı işleme özelliğini iyileştirmek (yumuşatma, tane irileştirme)
  2. Dayanımın arttırılıp azaltılması (sertleştirme, normalizasyon, yumuşatma)
  3. Soğuk şekil vermenin etkisini yok etmek (yeniden kristalleştirme, normalizasyon)
  4. Mikro segregasyonun ortadan kaldırılması (homojenleştirme)
  5. Tane büyüklüğünü değiştirme (normalizasyon, yeniden kristalleştirme, tane irileştirme)
  6. İç gerilmelerin azaltılması (gerilme giderme)
  7. Belirli iç yapıların elde edilmesi (normalizasyon, yumuşatma, sertleştirme)