Fe-Fe3C Diyagramında Kritik Sıcaklıklar

Bu sıcaklıkların belirlenmesinde verilen denklemler kullanılabilir

Fe‐C veya Fe‐Fe3C denge diyagramında kritik sıcaklıklar olarak adlandırılan temel 3 dönüşüm sıcaklığı vardır. Bu dönüşüm sıcaklıkları çeliklere istenen özellikleri kazandırmak amacıyla uygulanan ısıl işlem sıcaklıklarının belirlenmesinde oldukça önemlidir.

  • AC1 olarak adlandırılan sıcaklık 723 derecedeki ötektoid sıcaklık olup ferrit‐sementit, östenit‐ferrit veya östenit‐sementit alanları arasındaki sınırı oluşturmaktadır.
  • AC3 sıcaklığı ise α‐demirinin – γ demirine dönüştüğü sıcaklık olup ferrit‐östenit ve östenit alanları arasında bir sınır oluşturmaktadır. Saf demir için AC3 sıcaklığı 911 derecedir.
  • ACM sıcaklığı, sementit‐östenit ve östenit bölgesi arasında bir sınır oluşturmaktadır.
  • AC1 ve AC3 sıcaklıkları arasındaki fark kritik sıcaklık olarak ifade edilmektedir.

Son Gönderiler