Kalitede Tetkik Nedir ?

Öncelikle “TETKİK”  kelime anlamı inceleme araştırma anlamındadır. Kalite ise istenilen ölçütlerde olup olmadığının incelenmesi anlamını taşımaktadır.

Kalite ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının planlanan düzenlemelere uyup uymadığının, bu düzenlemelerin amaca ulaşmak için uygunluğunun ve bu düzenlemelerin sistematik, tarafsız, dokümanlara ve belgelere dayanılarak incelenmesidir.

 Peki KYS yani Kalite Yönetim Sisteminde inceleme yada Tetkik nedir kısaca maddeler halinde bakalım.

  1. Kuruluşun veyahut şirketin dokümanlarında bulunan prosedürlere uygun çalışıp çalışmadığını tespit etmek
  2. Bu prosedürlerin ve bunlara uygun olarak yapılan faaliyetlerin etkin olup olmadıklarını tespit etmek,
  3. Kalite yönetim sistemindeki zayıf noktaları, uygunsuzlukları ve iyileştirmeye açık alanları belirlemek
  4. Personelin iyileştirme faaliyetlerinde katkı sağlaması amacıyla iç tetkik faaliyetleri;

İlgili prosedürlere uygun olarak, şirketin veyahut kuruluşun bir bölüm veya prosesin belirli bir plan çerçevesinde, belirli bir yetkiye sahip, eğitilmiş bir personel tarafından incelenerek mevcut uygun veya uygunsuzluk durumlarının tespit edilmesi ve raporlanması işlemlerinin bütünüdür.

Tetkikte Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tetkik esnasında tüm dokümanların incelenmesi mümkün değildir. Bundan dolayı sadece seçilmiş konular incelenebilir. Tetkik öncesi bu kontrolü yapacak olan görevlinin bunu açıklaması gerekir.

Tetkik edilen faaliyetten doğrudan sorumlu olanların kendi faaliyetleriyle ilgili tetkik yapmaları uygun değildir.

Bir tetkikte objektif çalışabilmenin bazı şartları vardır. Şimdi bu şartlara bakalım;

  1. Sözleşmeler : Müşteri tarafından organizasyona bildirilenler önceliklidir ve tetkikte dikkate alınır.
  2. Kalite sistem şartları : Dokümanlarda belirlenen şartlar, şirket veya kuruluşun yönetimi tarafından uygulanan standartlar esas alınarak tetkike yön verilir.
  3. Kalite Yönetim Sistemi Standartları : Yapılacak olan herhangi bir işlem için özel standart istenmesi halinde firma veya kuruluşun istenilen standartlara uygun çalışması istenir.
  4. Yasal şartlar ve belgelendirme kuruluşunun kuralları da aynen uygulanmalıdır.