Kantitatif Metalografi NEDİR ?

Kantitatif metalografi temel olarak; iki boyutlu parlatma düzleminde yapılan ölçümlerle üç boyutlu numunede mikroyapısal özelliklerin miktarı hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olur.

Kantitatif metalografide ölçümler basit sayma işlemiyle yapılır. Basit sayma yönteminde genellikle birim veya sabit bir alana düşen faz, porozite vb. özelliklerin miktarları belirlenebilir.

Genel olarak mikroyapısal özelliklerden;

  • Kaplama kalınlığı
  • Sert yumuşak bölge derinliği
  • Tane boyutu ve Tali-tane boyutu
  • İkinci fazın miktarı
  • Porozite miktarı
  • Kalıntı miktarı
  • Lameller arası mesafe
  • Çökelti faz miktarı ve dağılımı

gibi özellikler hakkında bilgi verir.