Katkı Elementlerin Çeliğe Etkileri

Çelik içindeki alaşım elementleri hem A1, A3 ,Acm dönüşüm sıcaklıklarını hem de ötektik ve ötektoid noktaların karbon oranlarını değiştirir.

Mn ‘ın sertliği nasıl etkilediği net bir şekilde görülmektedir.

Mn ‘ın sertliği nasıl etkilediği net bir şekilde görülmektedir.

Mn,Si,Cr,Ni,Mo,W ve Ti ‘un ötektoid sıcak lığa etkisi üst diyag ramda görülmektedir.

Mn,Si,Cr,Ni,Mo,W ve
Ti
‘un ötektoid sıcaklığa etkisi üst diyagramda görülmektedir.

Ötektoit noktanın karbon oranına etkisi alt diyagramdadır.
% 6 Mn ilavesi ötektit noktanın %C oranını 0,8 den % 0,45 ‘e getirmiştir.

Ni , çeliklerde çekirdeğe kadar sertleşmelerine yardımcı olur. Cr ile birlikte Paslanmaya ve korozyona dirençli yapar.

Mn çelikte istenen elemandır.Zira döküm malzemelerde “sementit oluşumu”na katkı yapar.çeliğin mukavemetini ve sertliğini artırır.

Si, dökme demirdeki “grafit oluşumu”na yardımcı olur.Kır dökme demir alaşımlarının tümünde istenen elemandır.

Mo çeliğin sertleşme kabiliyetini artırır.

Al, Çelik içersinde Si’ye benzer görev yapar.

Cu, çekme ve akma sınırını artırır.

P ve S , Çeliğin içersinde pek istenmez.Azaldıkça çeliğin kalitesi artar.Çelik içersinde % 0,05 ten fazlası istenmez.

P ve S’nin her ikisi de gevreklik yaratır. Oran % 0,05 den fazla olamaz.