KENDİLİĞİNDEN YAYILAN YÜKSEK SICAKLIK SENTEZİ (SHS) NEDİR?

Kendiliğinden yayılan yüksek sıcaklık sentezi (SHS), ilk reaktiflerin (genellikle tozlar) ateşlendiğinde, reaksiyonun ekzotermik ısısı nedeniyle kendiliğinden ürünlere dönüştüğü bir işlemi tanımlamak için kullanılır.

SHS reaksiyonunun iyi bilinen bir örneği, aşağıda verilen Termit reaksiyonudur:

Fe2O3 + al → 2Fe + Al2O3

Bu reaksiyon, alüminanın erime noktasının üzerinde sıcaklıklar üretir ve demiryolu hatlarını birleştirmek için Termit kaynak işleminde kullanılır.

Bu işlemi tanımlamak için yanma sentezi, gazsız yanma veya kendi kendine yayılan ekzotermik reaksiyon gibi diğer bazı terminolojiler kullanılır.

Bu işlem kullanılarak oluşturulabilen malzeme türleri arasında metal boritler, silisitler, karbürler, nitritler, sülfitler, alüminitler ve oksitler bulunur.