KISA TANIMLAMALAR

Laboratory notebook describing a semi-synthetic penicillin, 1953-1955. (aminopenicillanic acid; penicillin; laboratory notebooks)Dayanım: Bir malzemeye şekil değiştirmek için uygulanan yüke karşı o malzemenin göstermiş olduğu dirence dayanım denir.


Gerilim: Birim alana etkiyen kuvvete karşı birim elamanın göstermiş olduğu dirence denir.


Yorulma: Titreşimli yada sürekli gerilim uygulanan malzemelerde meydana gelen yapısal bozulmaya denir. Kamyonların kasalarındaki makas yaylar en uygun örnektir.


Tokluk: Bir malzemeyi kırmak için gerekli olan enerji miktarıdır. Yüzey merkezli kübik malzemeler, hacim merkezli kübik malzemelerden daha az kırılgandır. Yüzey merkezli kübik`in sünekliliği fazladır. Bu yüzden daha kolay kırılan hacim merkezli kübik dir.


Elastikiyet (yank) modülü: Gerilim uzama eğrisinin (gerilim-gerinim) tanjantı bize elastikiyet modülünü verir. Bir malzemenin elâstikîyet modülü ne kadar fazla ise malzemenin sertliği o nispette yüksektir.
Sertlik: Bir malzemenin kendisine bakmak isteyen diğer bir malzemeye karşı göstermiş olduğu dirence denir.

Kısa Tanımlamalar yazımız https://malzemeciamca.com/kisa-tanimlamalar/