KISA TANIMLAMALAR

Çelik : % 2,1 ‘e kadar C içerebilen Fe alaşımlarıdır.
Dökme demir : % 2,1’den fazla C içeren Fe-C-Si-X alaşımlarıdır.
Entegre Tesis : Çok sayıda birbirine bağlanmış fabrikaları içeren ve Fe esaslı alaşımların üretildiği fabrikalar zinciridir.
Cevher: Yer kabuğunu oluşturan taşlar, bir ya da birden fazla minerallerden oluşur. Bu minerallerin ekonomik değeri olanlara cevher denir.
Gang: Cevher içerisinde bulunan ve istenmeyen maddelere gang, empürite veya safsızlık denir.
Sinterleme: Toz halindeki malzemenin erime sıcaklığı altındaki bir sıcaklığa belli bir süre maruz bırakılarak tozların birbirlerine değdikleri noktalardan başlayarak kaynaşmasına denir.
Curuf : Tamamen saf olmayan metaller eritildiği zaman yoğunluk farkı nedeniyle yüzeyde biriken daha hafif metallere verilen isimdir. Hafif metalin havaya temas edip oksitlenmesiyle oluşur.
Flaks: Cüruf yapıcı ilave maddeler.

One thought on “KISA TANIMLAMALAR

Comments are closed.