KISA TANIMLAMALAR

Çelik : % 2,1 ‘e kadar C içerebilen Fe alaşımlarıdır.
Dökme demir : % 2,1’den fazla C içeren Fe-C-Si-X alaşımlarıdır.
Entegre Tesis : Çok sayıda birbirine bağlanmış fabrikaları içeren ve Fe esaslı alaşımların üretildiği fabrikalar zinciridir.
Cevher: Yer kabuğunu oluşturan taşlar, bir ya da birden fazla minerallerden oluşur. Bu minerallerin ekonomik değeri olanlara cevher denir.
Gang: Cevher içerisinde bulunan ve istenmeyen maddelere gang, empürite veya safsızlık denir.
Sinterleme: Toz halindeki malzemenin erime sıcaklığı altındaki bir sıcaklığa belli bir süre maruz bırakılarak tozların birbirlerine değdikleri noktalardan başlayarak kaynaşmasına denir.
Curuf : Tamamen saf olmayan metaller eritildiği zaman yoğunluk farkı nedeniyle yüzeyde biriken daha hafif metallere verilen isimdir. Hafif metalin havaya temas edip oksitlenmesiyle oluşur.
Flaks: Cüruf yapıcı ilave maddeler.

One thought on “KISA TANIMLAMALAR

Comments are closed.

Malzemeci Amca sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin