crop laboratory technician examining interaction of chemicals in practical test modern lab

Genel Kimyanın Günlük Hayatımızdaki Uygulamalarını Keşfedelim

Genel kimya, maddenin bileşimini, özelliklerini ve davranışını inceleyen temel bir bilimsel alandır. Günlük hayatımızdan çıkarılmış gibi görünse de, genel kimya çevremizdeki dünyayı şekillendirmede önemli bir rol oynar. Yediğimiz yiyeceklerden, kullandığımız materyallere ve tükettiğimiz enerjiye kadar genel kimya, modern toplumun ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Oku

Lityum Keşfi ve Tarihi

Oldukça reaktif bir metal olan lityum, 1817’de İsveçli kimyager Johan August Arfwedson tarafından keşfedildi. Arfwedson, İsveç’in Uto kentindeki bir madenden alınan bir cevher örneğini analiz ediyordu ve Yunanca taş anlamına gelen lithos kelimesinden esinlenerek “lityum” adını verdiği yeni bir element belirledi. Bununla birlikte, 1850’lere kadar lityum, İngiliz kimyager William Brande tarafından saf metalik formunda izole edilmedi.

Oku

Hidrojen Nasıl Elde Edilir?

Hidrojen üretmenin en eski yöntemi, bir substratın, genellikle doğal gaz gibi bir fosil yakıtın, buhar reforming adı verilen bir süreçte buharla reaksiyona sokulmasını içerir. Bu reaksiyon, daha sonra karbon dioksite dönüştürülebilen hidrojen gazı ve karbon monoksitin salınmasına neden olur…

Oku

Berilyumun Bileşikleri

Berilyum, periyodik tablodaki alkalin toprak metal grubuna ait hafif, parlak bir metaldir. Bu geçiş metali, yüksek erime noktası, mükemmel termal iletkenlik, düşük yoğunluk ve sertlik gibi olağanüstü fiziksel özellikleriyle bilinir.

Oku