Mekanik Metalurji Ders Notları Pdf ler ve Vize-Final Soruları

Mekanik metalurji, metallerin dış kuvvetler altındaki davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Bu kuvvetler, bir yapı veya makina parçasının kullanılışı sırasında doğabileceği gibi, bir döküm ingotun hasar görmeden dövülerek şekil verilmesi sırasında da oluşabilir.
Birinci durumda metalin dayanabileceği en büyük kuvvet, ikinci durumda ise şekillendirme sırasında gerekecek en küçük kuvvetin sağlanması için gerekli olan sıcaklık, şekil değişimi hızı gibi şartlar aranır.
Mekanik metalurji, cisimlerin mukavemeti, elastisite teorisi, plastisite teorisi, malzeme bilgisi ve metalurji gibi bir çok konunun içerildiği bir bilim dalıdır. Malzemenin homojen sürekli haller için geçerli olan mukavemet prensibleri, malzemenin homojen ve sürekli sayılmayacağı haller (örneğin metalurjik yapının zamanla ve sürekli olarak değiştiği metallerin yüksek sıcaklıklardaki davranışları, sünek-gevrek geçişi vb.) geçerliğini
kaybetmektedir. Mekanik metalurjinin ana amacı olan mekanik özelliklerin yapısal özelliklerle olan ilişkisinin iyice anlaşılmasıyla, metalleri mekanik özelliklerinin geliştirilmesi veya en azından kontrol altında tutulması imkanı artmaktadır.


Metallerin mekanik davranışını belirlemede kullanılan sayısal değerler, standartlaştırılmış mekanik deneyler yardımıyla elde edilmekte, yapısal özellikler ise optik ve elektron mikroskopları ile X-ışınları analiz cihazlarında saptanmaktadır.
Bu ders kapsamında metallerin şekil değişiminin prensipleri ve bunun atomsal mekanizmaları kısaca gözden geçirildikten sonra metallerdeki plastik deformasyon olayı çekme deneyi yardımıyla incelenecektir. Bundan sonra, dayanım artırıcı mekanizmalar, kırılma, yorulma ve sünme gibi malzemelerin mekanik özellikleri incelenerek tasarımlarda göz önünde bulundurulması gereken noktalar vurgulanmaya çalışılır.

İndirme Bağlantısı

Mekanik Metalurji Ders Notları Pdf ler ve Vize-Final Sorularını İndirmek İçin TIKLAYINIZ….

Metalurji ve Malzeme Mühendisiyim. Ve bir mühendis olarak sürekli üretmek ve çalışmayı kendime görev edindim.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir