SMED NEDİR ? Bir Dakikada Kalıp Değişimi

Single Minute Exchange of Dies

Stoklu çalışmayı seçen firmaların çoğu model ya da kalıp değişim zamanlarının ve ayar sürelerinin uzun olmasından dolayı bu tercihi yapmaktadırlar.

Bu mantığa göre model değiştirme ve ayar zamanları uzadıkça, stok miktarının artırılması gerekmektedir ki makineden alınan verim yüksek, birim parça başına maliyet düşük olsun.

Yalın üretimi en verimli şekilde kullanmayı ve ayar zamanlarının kısalmasına bağlı avantajları sağlayacak yöntem, ‘Bir Dakikada Kalıp Değişimi (SMED)’ olarak isimlendirilmiştir.

Burada kalıp değişimi temsili olarak düşünülebilir yöntem üretim hattındaki değişimlerin çok hızlı yapılarak stok ihtiyacı olmadan üretimde sürekliliğin sağlanmasını için tüm faaliyetleri kapsar. Ancak bu sayade stok miktarı istenen düzeye indirgenebilir.

Hedef hep en mükemmele ulaşmak olduğu için bu sistemin adı bir dakikada kalıp değiştirmedir.

SMED UYGULAMA İLKELERİ

  • Bir kalıptan diğer bir kalıba geçiş sürecinde yapılması gereken işlerden çoğunu makina çalışırken gerçekleştirmeye yönelmektir.
  • Kalıp değiştirmede önceki kalıbın çıkarıldıktan sonra üzerine hemen yerleşeceği ve sonraki kalıbı taşıyan, yerine takılmasını kolaylaştıran sistemler kullanılması
  • Kalıbın ilk anda tam gerektiği şekilde yerine oturması sağlanarak, ayar ve denemeye ihtiyacı kaldırmak.
  • Sık kullanılan kalıpları makinaların hemen yanlarında tutmaktır.

SMED için Yardımcı Teknik Spagetti Diyagramı

Üzerinde çalışılan makinenin üstten görünüşüne ve yakın çevresine odaklanmış bir yerleşim planında, makinede değişimi gerçekleştiren operatörün gidip geldiği her yol ve nokta bu plan üzerine işlenir.

Amaç; iş yapılırken “muda” olan gidip gelmelerden kurtulmaktır.

( Anlamı “boşuna; işe yaramazlık; savurganlık”)

Metalurji ve Malzeme Mühendisiyim. Ve bir mühendis olarak sürekli üretmek ve çalışmayı kendime görev edindim.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir