Tam Zamanında Üretim

  • Sadece gerekli parçaların ve malzemelerin, gerekli olduğu miktarlarda, gerekli olduğu zamanda üretilip taleplerin karşılanması için sevk edilmesidir.
  • Doğru parçanın, zamanında ve istenilen kalitede üretim hattında bulunmasıdır.
  • TZÜ yaklaşımı, yüksek düzeydeki stokların sağlamış olduğu güvenlik örtüsünü, stok düzeylerini aşamalı olarak azaltarak ortadan kaldırır.
  • Stok hata oranını arttırmaktadır. Herhangi bir aşamada hata tespit edildiğinde, stoktaki ürünlerden takviye edilmesi seri üretimin avantajı olarak gösterilmektedir.
  • stok, hatasız üretim hedefini kısıtlar, üretime rahatlık getirir.
  • Stok, müşteri talebinin değişkenliğini takip etme, talebe anında yanıt verme olanağını da önlemektedir. Çünkü talep ne olursa olsun, öncelikle stoktaki ürünün satılmasını gerekli kılmaktadır.
  • Seri üretimde, stok bir yandan üretim aksamalarını önleyici bir gereklilik, öte yandan da istenilse de kaçınılamayacak bir kavram kabul edilmiştir.
  • Stoksuz çalışmak yalın felsefenin mükemmelliğe ulaşmada belirlediği ütopik bir hedefidir.
  • Bu nedenle amaç minimum seviyeyi yakalamaktır. Gerçekten yalın olan bir değer akışında çok az stokla çalışılır.