Yaşlandırma İşlemi Sorusu

Bir parçanın yaşlandırma işleminde grafik neden iki basamaklı olmuştur ?

Sıcaklık – Zaman Grafiği

Cevap

Yaşlandırma işleminde; aşırı doymuş katı çözelti, çözündürme sıcaklığından daha düşük olan yaşlandırma sıcaklığına tekrar ısıtılarak çok küçük bağdaşık veya uyumlu (koherent) 2. faz tanecikleri çökeltilir. (Bu çökeltiler dislokasyonlara engel teşkil ederek malzemenin dayanımını arttırır).

Aşırı yaşlanma: çökelmelerin çok büyüyerek bağdaşıklığın (koherentliğin) kaybolması (bu durum istenmez).

Bu çeliklerin yüksek alaşımlı olmaları çeliğin ısı iletim katsayısını düşürür. Çeliğin 1200°C gibi yüksek sıcaklığa hızla ısıtılması düşük ısı iletim katsayısı nedeniyle çarpılma ve çatlamalara sebep olur. Ayrıca yüksek sertleştirme sıcaklıklarında tane büyümesi ve oksidasyon meydana gelir. Bu nedenle çelik bu yüksek sıcaklığa çok yavaş veya kademeli olarak ve çoğunlukla kontrollü tuz banyosunda ısıtılır.

Ayrıntılı Kaynak için;

Isıl işlem pdf – 1

Isıl işlem pdf – 2